AFA CERVERA CENTRE INTEGRAL JOSEP VALLS
Slogan du site

Associació de Familiars i malalts d’Alzheimer i d’altres malalties neurodegeneratives

Avís Legal
Artículo puesto en línea el 1 de desembre de 2016
logo imprimer

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del web site és Associació de Familiars i malats d’Alzeimer i altres malalties neurodegeneratives , amb domicili social a_________
i amb direcció electrònica www.afacervera.cat. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número _______.
0. Portecció de dades
La Associació de Familiars i malats d’Alzeimer i altres malalties neurodegeneratives protegeix les dades personals segons l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.afacervera.cat seran tractades de manera confidencial. Les seves dades personals seran utilitzades només per a la prestació del servei ofert a través del portal, així com per a l’enviament d’informació que l’usuari hagi pogut sol·licitar i per a futures comunicacions d’activitats de la Fundació que poguessin ser del seu interès.
La Associació de Familiars i malats d’Alzeimer i altres malalties neurodegeneratives no ven, lloga ni cedeix les dades personals que vostè proporcioni.
Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant sol·licitud expressa:


– presentant-se físicament al domicili social de l’entitat.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes dades. En el cas que l’usuari proporcionés dades de caràcter personal referents a tercers per mitjà dels diversos formularis de www.alzheimercatalunya.org, l’usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d’informar-los dels extrems continguts a l’avís legal d’aquesta pàgina web. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar la Fundació Alzheimer Catalunya a qualsevol tercer, a causa de l’ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.
1. Informació general
La navegació per la pàgina web www.afacervera.cat quedarà subjecta a les condicions recollides en aquest “avís legal”, les quals podran ser actualitzades periòdicament i sense avís previ. La navegació per la pàgina web www.afacervera.cat implica la perfecta comprensió i l’acceptació expressa de les esmentades condicions per part de l’usuari.
L’Associació de Familiars i malats d’Alzeimer i altres malalties neurodegeneratives es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.afacervera.cat podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que s’ofereixen, així com la forma amb què aquests apareixen presentats o localitzats.
2. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la present pàgina web, incloent-hi, sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat dels seus legítims propietaris, i queden reservats tots els drets sobre aquests.
3. Vincles
La Associació de Familiars i malats d’Alzeimer i altres malalties neurodegeneratives no assumeix cap responsabilitat sobre els vincles externs que, en el seu cas, es poguessin incloure a la pàgina web, és per això que l’usuari accedeix exclusivament sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que es regeixin en aquests vincles.
4. Legislació i fur aplicable
El present avís legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola. En el cas que hi hagués qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels jutjats i tribunals de Lleida.

Calendari

juny de 2023 :

Rien pour ce mois

maig de 2023 | juliol de 2023

No hi ha cap esdeveniment programat

Esdeveniments

No hi ha cap esdeveniment programat


Web realitzada amb SPIP
Amb l'esquelet ESCAL-V3
Versió: 3.85.8